Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

O přijetí Vašeho dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Protokol o losování včetně notářského ověření je k po dohodě k nahlédnutí v kanceláři školy.

Adaptační kurz pro budoucí přijaté prvňáčky je 14. 5., 21. 5. a 28.5. od 15:15 - 16:00. Sraz před hlavním vchodem do budovy ZŠ (u parkoviště).
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků bude 4. 6. od 17.00 ve školní jídelně.

Výsledky zápisu do přípravné třídy.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do přípravné třídy bude zasláno v písemné podobě.

Dne 22. 4. 2024 proběhlo losování pořadí zapsaných uchazečů do prvních ročníků ZŠ a MŠ Elektra pro školní rok 2024/2025.
Přijato bude dle předem zveřejněných počtů 90 uchazečů, kteří byli vylosovaní v pořadí 1-90. 
Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. V první skupině se losovalo 110 uchazečů, kteří splnili první kritérium zveřejněné ředitelem školy před zápisy (jeden zákonný zástupce uchazeče dodal v den losování potvrzení o trvalém pobytu ke dni zápisu a splnil tak požadované náležitosti, proto se počet uchazečů oproti původnímu oznámení o jednoho zvýšil). 
 
Registrační čísla uchazečů dle kritéria 1 byla vylosována v tomto pořadí:
1. YYQRP
2. 04COB
3. U735Y
4. CWS99
5. 8B4VS
6. 54ZV7
7. 690C8
8. AZNNR
9. MURAQ
10. M2364
11. 8M2H9
12. Z0YNX
13. NVLYI
14. 8TA12
15. OZMHG
16. KE33Y
17. GYM56
18. XDEJJ
19. PLTP1
20. E3Q2X
21. T6133
22. 558YT
23. 9WF6I
24. HOQGS
25. N4QWQ
26. 7P6P0
27. 0NOPH
28. OTXKT
29. GYGIE
30. YXE7J
31. OSAGW
32. MXAZC
33. BQF4S
34. N7IYA
35. NMYXA
36. 001TV
37. MASA0
38. YM4ST
39. D580A
40. EGTGA
41. UWC24
42. SMPR1
43. 69D7H
44. 1CHAL
45. KVKBF
46. DEASC
47. 99VVN
48. ALFHE
49. 8PIYW
50. QT3QT
51. NB44M
52. XGVAL
53. KUQ96
54. GS6CZ
55. KU6T3
56. LICTR
57. 746OV
58. IXLFL
59. 0ETSN
60. 5VYE6
61. T8LY4
62. RWNHX
63. G16IH
64. ALPQB
65. BBVUM
66. X5V1D
67. H9KCN
68. 27V2B
69. 63DBZ
70. 727EY
71. YBW5H
72. E41BA
73. RI3H5
74. 23WTP
75. K95UM
76. FNUJQ
77. CUPW2
78. CD7BP
79. XXYYT
80. DUT2N
81. M5ORZ
82. UDMHR
83. 30GJY
84. SS76D
85. IXP1K
86. 898WH
87. DUZNG
88. BOAOR
89. J0RS7
90. PJMA0
91. NWJBW
92. 0G7XU
93. XBWAR
94. S5RGI
95. JYQAA
96. ZW1J3
97. 0MSY5
98. 1918P
99. BOWQE
100. 5YKUU
101. V0JVU
102. JYWDY
103. JNF6G
104. FTYMX
105. 66OEX
106. ME95N
107. QOFLQ
108. BWJ71
109. R616N
110. PK2LZ
 
Registrační čísla dle kritéria 2 byla vylosována v tomto pořadí:
111. WPREN
112. 2NSK2
113. 1GFRL
114. J3BG8
115. 3VF09
116. 234ME
117. D8QYZ
118. KULIN
119. RMEY4
120. IAC5W
121. 5PWEB
122. 000F6
123. ERC86
124. Z1ZU1
 
Vzhledem k vysokému počtu uchazečů zdvořile žádáme všechny zákonné zástupce, kteří už ví, že nebudou mít zájem, aby jejich dítě navštěvovalo ZŠ a MŠ Elektra (např. z důvodu přijetí na jinou školu) o zpětvzetí žádosti o přijetí. Mohou tak učinit e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), nebo osobně na vrátnici školy každý pracovní den od 8.00 do 8.15.
Rovněž žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří byli přijati k povinné školní docházce na ZŠ a MŠ Elektra, ale preferují pro dítě jinou základní školu na Praze 9, aby nás o této skutečnosti co nejdříve informovali.
Uchazeči, kteří splňují kritérium č. 1 a nebyli vylosováni do ZŠ a MŠ Elektra budou přijati do nejbližší volné ZŠ ve školském obvodu P9 do obsazení kapacity tříd.
 
Přípravná třída se bude řešit následně, výsledky budou zveřejněny do 3. 5. Čekáme na dodání podkladů od zákonných zástupců uchazečů (především jde o potvrzení z pedagogicko-psychologických poraden), podle předběžných čísel by ale do přípravné třídy měly být nyní umístěny všechny spádové děti, jejichž zákonní zástupci projevili při zápisech o přípravnou třídu zájem a dodají do konce dubna všechny potřebné dokumenty. Zbylá místa by se případně losovala z dětí nespádových.
 
Výsledky zápisu a protokol o losování budou zveřejněny do 3. 5. na webu školy a hlavním vchodu do budovy ZŠ a MŠ Elektra.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
 

Vážení zákonní zástupci,
k dnešnímu dni ZŠ Elektra eviduje pro školní rok 2024/25 celkem 183 zapsaných uchazečů do 1. ročníku, přípravného ročníku a odkladů povinné školní docházky.
Kritérium 1 (dítě, pro něž je daná základní škola školou spádovou ve smyslu ust. § 36 odst. 5 školského zákona a které má v jejím školském obvodu ve smyslu ust. § 36 odst. 7 školského zákona zároveň místo trvalého pobytu nebo je v tomto obvodu umístěno ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči) splňuje 109 uchazečů. Pro školní rok 2024/25 může být do prvního ročníku přijato maximálně 90 žáků, přičemž přednost mají uchazeči, kteří splňují kritérium 1. Z důvodu převisu uchazečů, kteří splňují kritérium 1, musíme přistoupit k losování. To se uskuteční dne 22. 4. 2024 od 12.30 v budově radnice MČ Praha 9 za účasti ředitele školy, zástupců zřizovatele, zástupce ÚMČ Praha 9 a právníka. Výsledky losování budou osvědčeny notářským zápisem. Do losování budou zařazeny postupně oddělené skupiny dětí, nejprve dle kritéria 1, následně dle kritéria 2. Jména dětí budou do losování zařazena pod registračními čísly, které byly obdrženy před zápisem. Losovat se bude pořadí, přičemž přijato bude dle předem zveřejněných kritérií 90 žáků. Na případná uvolněná místa budou přijati další uchazeči podle pořadí losovací listiny. Pořadí z losování bude zveřejněno 25. 4. a výsledky zápisu do 3. 5. na webových stránkách školy a hlavním vchodu do budovy ZŠ a MŠ Elektra.

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se koná 19. 3. od 15.00 do 18. 00 hodin. Zde se dozvíte informace ohledně zápisu do 1. ročníku ZŠ a zápisu do MŠ.

 

9acb58a0 e7f6 41a7 a627 e652a9131b79

Vážení rodiče,

do 15. 1. 2024 Vás prosíme o úhradu platby za školní družinu za období leden - červen 2024.
 
POKYNY K PLATBĚ: 
 

Částka: 3.000,-  (pouze ranní družina: 480,- Kč)

Bankovní účet: 30015-2000915349/0800 

Variabilní symbol: stejný jako má žák přidělený pro platbu za obědy
Specifický symbol : 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu

V případě, že žák nemá přidělený variabilní symbol ve školní jídelně, prosím kontaktujte paní Janu Pěknou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme

Pátek 22. prosince je posledním školním dnem v kalendářním roce 2023. V tento den budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny a vánoční besídky, vyučování bude pro všechny třídy končit ve 12 hodin. 

Školní družina bude v provozu pouze do 15:30 hod. 

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování znovu začne ve středu 3. ledna 2024.

ZŠ a MŠ ELEKTRA