Aktuality

ZŠ a MŠ Elektra je již zapsaná v rejstříku škol!

A to pro: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s datem zahájení činnosti od 1. 3. 2024.

 

Činnost školy od 1.3.2024

V prvním březnovém týdnu požádali rodiče žáků současné ZŠ Novoborské v detašovaném pracovišti v Sousedíkově ul. o přestup svých dětí do ZŠ a MŠ Elektra. 
K nim se připojí prvňáčkové, kteří letos v květnu půjdou k zápisu.
Vyučování bude zahájeno 2. 9. 2024.

 

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se koná 19. 3. 2024 od 15 do 18 hodin. Prohlédnete si část interiéru budovy a budete mít možnost seznámit se s některými učiteli, kteří budou budoucí žáky Elektry vyučovat.

 

Zápisy do 1. tříd

Zápisy do 1. tříd základní školy se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024.

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání

Zápisy do mateřské školy se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2024.

ZŠ a MŠ ELEKTRA