Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se koná 19. 3. od 15.00 do 18. 00 hodin.

Zde se dozvíte veškeré informace ohledně zápisu do 1. ročníku ZŠ a zápisu do MŠ.

Vážení rodiče,

do 15. 1. 2024 Vás prosíme o úhradu platby za školní družinu za období leden - červen 2024.
 
POKYNY K PLATBĚ: 
 

Částka: 3.000,-  (pouze ranní družina: 480,- Kč)

Bankovní účet: 30015-2000915349/0800 

Variabilní symbol: stejný jako má žák přidělený pro platbu za obědy
Specifický symbol : 2
Do poznámky uveďte: jméno a příjmení žáka, třídu

V případě, že žák nemá přidělený variabilní symbol ve školní jídelně, prosím kontaktujte paní Janu Pěknou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme

Pátek 22. prosince je posledním školním dnem v kalendářním roce 2023. V tento den budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny a vánoční besídky, vyučování bude pro všechny třídy končit ve 12 hodin. 

Školní družina bude v provozu pouze do 15:30 hod. 

Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování znovu začne ve středu 3. ledna 2024.

Vážení rodiče,

z médií jste již byli informováni o plánované stávce. Ani nám není situace ve školství lhostejná. Prosíme o podporu a pochopení obtížné situace, do které jsme se ve školství dostali. Věřte, že nás stávka netěší, ale nemáme jinou možnost, než se stávky zúčastnit a vyjádřit tak nesouhlas s nekoncepčními kroky ve školství, které výrazným způsobem ovlivní kvalitní vzdělávání, a tím i budoucnost našich dětí. Chceme pro děti ve školách kvalitní vzdělávání a možnost vytvořit jim ty nejlepší podmínky do budoucna. Naše základní škola bude dne 27. 11. 2023 uzavřena a ve stávce. Bude uzavřena školní družina i jídelna školy, tj. obědy tento den vůbec nebudou přihlášeny. Pracovníci naší školy (učitelé i provozní zaměstnanci) se drtivou většinou rozhodli podpořit požadavky školských odborů. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva.

Chápeme, že zejména pro rodiče nejmenších dětí je uzavření školy komplikací, věříme však, že většina z Vás vnímá kvalitu vzdělávání jako prioritu.

Dovolte nám seznámit Vás s oficiálními hlavními cíli plánované stávky:

 • Zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy.

 • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávánívysvětlení: nedostatek finančních prostředků způsobí pokles hodin věnovaných výuce, omezí možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, omezí se volitelné předměty, ohrozí se existence malotřídek. Toto opatření může vést naopak ke zvýšené finanční zátěži pro některé školy – např. počítačová učebna má 15 počítačů pro 15 žáků, pokud se nebude třída dělit na skupiny, je nutno pořídit dalších 15 počítačů = zvýšená finanční zátěž školy, nejen na pořízení, ale i údržbu a provoz (licence apod.).

 • Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků (školníků, uklízeček, kuchařek, provozních zaměstnanců, atd.) a ostatních pedagogů (asistentů pedagogů, ...) v roce 2024 nekleslyzdůvodnění: chceme žákům umožnit studovat v příjemném, čistém a uklizeném prostředí, zároveň chceme poskytovat kvalitní stravu našim žákům. Současná situace v Praze je tristní, tabulkový nástupní plat vrátné/ho 17 440 Kč, uklízeče/ky 18 140 Kč, pomocné síly do kuchyně 21 750 Kč, školnice/školníka je 17 350 nebo 23 510 Kč (záleží na zařazení), kuchaře/ky 23 510 Kč (veškeré částky jsou uvedeny v hrubé mzdě). Je velice obtížné obsadit tyto pracovní pozice již nyní, neumíme si představit situaci, kdy dojde k dalšímu poklesu finančních prostředků pro naše zaměstnance na těchto pozicích.

 • Nechceme, aby z prostředků na platy byly hrazeny dávky v nemoci vysvětlení: v případě vysoké nemocnosti zaměstnanců se dostaneme do finančních problémů, za chybějícího zaměstnance musíme najít náhradu, kterou plně financujeme, budeme tedy vynakládat větší objem finančních prostředků, které nám budou chybět.
   

K výše uvedeným bodům, oficiálním důvodům stávky, bychom chtěli doplnit následující:

 • Počty žáků a složení běžné třídy ZŠ – v našich školách máme ve třídě 27 – 30 žáků, z toho jsou 1 - 2 žáci integrovaní, další 2 -3 žáci se specifickými problémy (ADHD, psychické problémy, sociálně slabší žák, apod.), 5 – 6 žáků cizinců (většinou 2 – 3 nerozumí česky), zbytek tvoří ostatní žáci. V těchto třídách je za této situace velmi obtížné zajistit kvalitní vzdělávání – návrh řešení: viz následující body.

 • Cizinci ve třídách MŠMT vydalo k ukrajinským žákům mnoho metodik a doporučení, k ostatním cizincům nikoliv. Požadujeme rovný přístup ke všem žákům cizincům – ukrajinští žáci mají mnohem více možností z hlediska škol než ostatní žáci cizinci – možnosti se týkají především doučování zdarma pro ukrajinské žáky a poskytování dalších úlev ve výuce.
  Žák cizinec s jazykovou bariérou, který nerozumí česky – spolužákům ani vyučujícím nerozumí, zajištění jeho bezpečnosti je velmi problematické, při stěhování tříd se nedokáže dorozumět. Při nástupu do běžné třídy většinu hodin „prosedí“ - nechápe zadání, nerozumí. V odpoledních hodinách většinou navštěvuje doučování, učí se jazyk, snaží se naučit látku, které nerozumí – je pod obrovským tlakem a psychická zátěž je nadměrná. Návrh řešení: rozřazovací test z českého jazyka – v případě dostatečného porozumění zařadit do běžné třídy, v opačném případě je nutné absolvovat 3 – 6 měsíční intenzivní kurz českého jazyka s přípravou na výuku v daném ročníku. V tomto bodu by se daly ušetřit chybějící finanční prostředky. Většina škol poskytuje svým žákům doučování, některá hrazená z projektů MŠMT. Pokud by byla zřízena po celý rok třída zajišťující vzdělávání v českém jazyce pro několik škol dohromady a byl v ní přítomen jeden pedagog a jeden asistent po celý rok, ušetřily by se finanční prostředky. Po splnění požadované míry porozumění by byl žák zařazen do běžné třídy.

 

 • Speciální třídy (s počtem 10 - 15 žáků, 1 pedagog, 2 – 3 asistenti pedagoga) – žádáme úpravu 16 školského zákona, případně možnost zřídit speciální třídy. Souhlasíme s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) do běžných tříd, ale pouze v případech, kdy je to možné. Chceme speciální třídy pro některé žáky se SVP – zdůvodnění, výhody: žák má ve speciální třídě individuálnější přístup, má mnohem větší šanci zažít úspěch než v běžné třídě, dokáže si lépe osvojit požadované základy učiva, nutné pro jeho další rozvoj. Výhody spatřujeme i v možnosti šetření finančních prostředků – každý z těchto žáků má zpravidla nárok na asistenta pedagoga – tzn. v běžném provozu školy potřebuje těchto 15 žáků 15 asistentů, pokud je zařadíme do speciální třídy, předpoklad je, že financován by byl jeden pedagog a dva až tři asistenti podle potřeby, tzn. výrazné šetření finančních prostředků.

 • Žáci s výchovnými problémy – v současné době se potýkáme s nárůstem žáků s výchovnými problémy. Možnosti škol jsou při řešení velmi omezené – výchovná opatření, zapojení dalších institucí (Policie ČR, OSPOD). Ne vždy jsou navrhovaná opatření účinná. V případě, že doporučujeme středisko výchovné péče, je nutný souhlas zákonného zástupce. Návrh řešení: požadujeme možnost vyloučit na 1 – 2 týdny problematického žáka z výuky (pouze v případech, kdy se jeho nevhodné chování bude opakovat, výchovná opatření nebudou účinná, škola vyčerpá všechny dosud zákonné možnosti). Tomuto žáku budou poskytnuty veškeré podklady pro vzdělávání, nabídnuty budou individuální konzultace vyučujících v odpoledních hodinách, aby měl žák možnost se řádně vzdělávat v domácím prostředí po dobu vyloučení ze školy z důvodu výchovných problémů.

 

Děkujeme za pochopení.

Kolektiv ZŠ Novoborská

Vstup do budovy na jarmark přes náš vstup do ZŠ. Vstup bude otevřen od 16.00.

Milí rodičové, srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark budoucí ZŠ Elektry.

Pozor změna termínu!!! Koná se v úterý 28. 11. 2023 v době od 16:00 do 18:00 hodin v jídelně ZŠ.

Srdečně se všichni těšíme na Vaši návštěvu. 
IMG 9178
IMG_9193.jpgIMG_9198.jpg
IMG 9196IMG_9195.jpg
IMG 9199IMG_9194.jpg
IMG 9203IMG 9202
 

Ve středu 22. 11. bude probíhat vánoční focení. 
Bude možnost focení i se sourozenci.

Cena vánoční dárkové sady je 350 Kč
. Sada obsahuje:
3374 stolni kalendar 2023 A
ZŠ a MŠ ELEKTRA