Vážení rodiče školáků nově vznikající školy ZŠ Elektry,

slavnostní nástup všech tříd do školy včetně přípravné třídy bude v pondělí 4. 9. v 8:00 ve velké tělocvičně. Vstup bude hlavním vchodem.

Vzhledem k počtu dětí a rodičů nebude žádná možnost parkování před školou, bude zde pouze točna pro automobily! Na provoz zde bude dohlížet PČR ve spolupráci s městskou policií. Zvažte proto nutnost dopravy autem a problémy s parkováním.

Na děti budou čekat v tělocvičně učitelé jednotlivých tříd a proběhne zde slavnostní zahájení.

Po skončení půjdou děti 2. - 4. třídy pod vedením třídních vyučujících do třídy. Následně pak děti s učiteli 1.  a 0. ročníku i s možným doprovodem rodičů.

Konec vyučování bude pro 2. - 4. třídu v 9:30 s možností využít překvapení ve vestibulu hlavního vchodu do školy, které si pro vás a vaše děti učitelé připravili. Třídní schůzky pro 2. - 4. ročník proběhnou od 17. hodin.

V prvních třídách a nulté třídě po přivítání dětí učiteli, si děti převezmou vchovatelky a přibližně v 9. 15 začnou informativní třídní schůzky pro rodiče.

Zde se dozvíte veškeré upřesňující informace včetně pomůcek pro 1. ročník a pozměněné platby za školní jídelnu. Kdo již zaplatil jídelnu dříve, tak se vše vyřeší v průběhu září. 

Nultá třída bude po celou dobu ve své třídě i s rodiči a po přivítání učitelkou proběhnou taktéž informativní třídní schůzky.

Po skončení schůzek odchází děti s rodiči a mohou také využít překvapení ve vestibulu hlavního vchodu do školy, které si pro vás a vaše děti učitelé připravili.

Zahájení provozu školní družiny (včetně ranní) a jídelny od 5. 9.

V případě, že jste dokumenty do školní družiny neodevzdávali na červnové schůzce, tak zájemci o školní družinu donesou na informativní schůzku již vyplněný Zápisový lístek do družiny (ke stažení zde). 

Zájemci o školní jídelnu se pozměněné informace dozví na třídní schůzce.

Mějte s sebou 50 Kč zálohu na čip (požádáme pokud možno o přesnou částku).

Rozdělení do jednotlivých tříd bude zveřejněno zde podle registračních čísel přidělených při zápisu.

Už se na všechny moc těšíme! 

 

ZŠ a MŠ ELEKTRA