Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025.

O přijetí Vašeho dítěte je vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole a nebude doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Protokol o losování včetně notářského ověření je k po dohodě k nahlédnutí v kanceláři školy.

Adaptační kurz pro budoucí přijaté prvňáčky je 14. 5., 21. 5. a 28.5. od 15:15 - 16:00. Sraz před hlavním vchodem do budovy ZŠ (u parkoviště).
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků bude 4. 6. od 17.00 ve školní jídelně.

Výsledky zápisu do přípravné třídy.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do přípravné třídy bude zasláno v písemné podobě.

ZŠ a MŠ ELEKTRA